Boys Varsity Hockey · CHS vs Hancock, 11/28/2014 (C.I.C. game 1)